Крайречен ландшафтен парк "Панега"

пешеходен маршрут
 
Намира се на: 1 км от град Луковит.
Действащ от: 2006 г.
Част от: Геопарк "Искър-Панега".
Ловешка област

Изграждане:

  • 2004-2006 г. - Изграждане на парка: проект "Създаване на интегриран туристически продукт за подобряване на устойчивото икономическо развитие на община Луковит", по Програма ФАР "Развитие на българския екотуризъм".

Участие на БАСЕТ: създаване на идейния проект, участие в изграждането на парка и изработването на рекламни материали.

Забележителности: река Панега, която води началото си от карстовия извор Глава Панега, меандри, стари речни легла.

паркинг
питейна вода
място за пикник
заслон за пикник
широколистна растителност
язовир "Панега"
риболов
разходки с моторница

Близки обекти: Карлуковски карстов геокомплекс и обектите му.

Продължителност: 1,5 часа.

Степен на трудност: леснодостъпен обект.

Сезон: април - октомври.

Екипировка: туристически обувки.

хотел/настаняване
Град Луковит - хотел "Дипломат Плаза".
ресторант
Град Луковит.
информация
  • Маркировката в района бе унищожена; трябва да се знае, че пътеката върви по реката. Лесно може да се ориентирате без водач.
  • Удобно за пикник - по трасето има заслони с барбекю. Може да си поръчате и преход с лодка.

Ландшафтен парк "Панега"