Крайпътен ландшафтен парк "Малка България"

точков обект
 
Намира се на: 19 км от град Стражица.
Действащ от: 2006 г.
Част от: Екозона "Средна Янтра".
Великотърновска област

Изграждане:

  • 2004-2006 г. - Изграждане на парка: проект "Формиране на екотуристически хинтерланд на територията на общините Велико Търново, Стражица, Златарица и Антоново", по Програма ФАР "Развитие на българския екотуризъм".

Участие на БАСЕТ: създаване на идейния проект, участие в изграждането на парка.

Забележителности: приятно място за отдих, лагеруване, за пикник и почивка по пътя Велико Търново – Антоново.

достъпно за автомобили
паркинг
питейна вода
място за пикник
беседка за пикник
заслон/беседка
място за лагерен огън
къмпинг
широколистна растителност

Сезон: може да се посещава целогодишно.

Екипировка: удобни обувки.


информация
Има указателни табели. Обектите са разположени от двете страни на пътя.

Ландшафтен парк "Малка България"