Геокомплекси

Част от програмата "Български пътеки" са и геокомплексите. Те представляват разнообразни точкови обекти, устроени за туризъм, с акцент върху неживата природа: карстови пропасти, скали, скални групи, речни прагове и други подобни природни образувания, най-често недостъпни и неизвестни дори за местното население.


Голяма Гарваница