Геокомплекс Свирчовица

точков обект
 
Намира се на: 8 км от град Луковит.
Действащ от: 2006 г.
Част от: Геопарк "Искър-Панега" и Карлуковския карстов геокомплекс.
Ловешка област

Изграждане:

  • 2004-2006 г. - Изграждане на геокомплекса: проект "Създаване на интегриран туристически продукт за подобряване на устойчивото икономическо развитие на община Луковит", по Програма ФАР "Развитие на българския екотуризъм".

Участие на БАСЕТ: създаване на идейния проект, участие в изграждането на геокомплекса и изработването на рекламни материали.

Забележителности: карстова пропастна пещера.

пещера
наблюдение на прилепи

Близки обекти: Проходна, геопътека Задънен дол, Струпаница, Куклите, Крайречен ландшафтен парк "Панега".

Степен на трудност: лесно достъпна.

Сезон: април - октомври.

Екипировка: туристически обувки.

хотел/настаняване
Град Луковит - хотел "Дипломат Плаза", Национален пещерен дом "Петър Трантеев".
ресторант
Град Луковит.

информация
Маркировката в района бе унищожена; добре е да ползвате информация и водач, ако искате да посетите всички обекти в Геопарк "Искър-Панега".