Геокомплекс Мусински карстови пропасти

точков обект
 
Намира се на: 28 км от град Велико Търново.
Действащ от: 2006 г.
Част от: Екозона "Средна Янтра".
Великотърновска област

Изграждане:

  • 2004-2006 г. - Изграждане на геокомплекса: проект "Формиране на екотуристически хинтерланд на територията на общините Велико Търново, Стражица, Златарица и Антоново", по Програма ФАР "Развитие на българския екотуризъм".

Участие на БАСЕТ: създаване на идейния проект, участие в изграждането на геокомплекса.

Забележителности: карстови пропасти, част от голяма подземна пещерна система; слизане по метална стълба до дъното на пропастите.

паркинг
заслон/беседка
пещера

Близки обекти: Хотнишка екопътека, Негованска екопътека, Зарапово.

Сезон: може да се посещава целогодишно.

Екипировка: удобни обувки.

хотел/настаняване
ресторант
"Старите къщи" - село Михалци, град Велико Търново.

информация
Слизането до дъното на пропастите може да се окаже сериозно предизвикателство за хора, които имат страх от височини.

Мусински карстови пропасти