Национална програма "Български пътеки"

Една от основните насоки в нашата дейност е разработването на Национална програма "Български пътеки". Това са специално устроени, най-често кръгови маршрути в особено красиви местности със съхранена природа. Пътеките включват съоръжения за преодоляване на трудни участъци, с цел да се видят отблизо недостъпни природни феномени - ждрела, причудливи скални форми, водопади и др. Обектите трябва да отговарят на система от 20 критерия (pdf), отнасяща се до подбора на местата и начина на изграждане.


Изглед от Дряновската екопътека

Екопътеките, при които основна забележителност е живата природа, бяха последвани от идеята за геопътеките – с акцент върху неживата природа и наследствените пътеки – илюстриращи културно-историческото наследство на България.

Началото

Всичко започва като на шега – от случайно дочут разговор за застрашени от унищожение природни образувания (случаите с Гарваница и Крушунската бигорна каскада). Благодарение на решителните действия на ст.н.с Петър Петров, те са обявени за защитени природни обекти. Следва изграждането на поредица от стълби и мостове, улесняващи научните изследвания на обектите. Така се появяват първите екопътеки и първият геокомплекс в България, които сега са често посещавани туристически обекти.