Геопътека Задънен дол

пешеходен маршрут
 
Намира се на: 8 км от град Луковит.
Действаща от: 2006 г.
Част от: Геопарк "Искър-Панега" и Карлуковския карстов геокомплекс.
Ловешка област

Изграждане:

  • 2004-2006 г. - Изграждане на геопътеката: проект "Създаване на интегриран туристически продукт за подобряване на устойчивото икономическо развитие на община Луковит", по Програма ФАР "Развитие на българския екотуризъм".

Участие на БАСЕТ: създаване на идейния проект, участие в изграждането на геопътеката и изработването на рекламни материали.

Забележителности: стъпаловидна тясна долина с много пещери и скални отвеси.

туристическа база
заслон
широколистна растителност
пещери
алпинизъм

Близки обекти: Проходна, Свирчовица, Струпаница, Куклите, крайречен ландшафтен парк "Панега".

Продължителност: пълен кръг – около 2 ч.

Степен на трудност: средна.

Сезон: април - октомври.

Екипировка: туристическа.

хотел/настаняване
Град Луковит - хотел "Дипломат Плаза", Национален пещерен дом "Петър Трантеев".
ресторант
Град Луковит.

информация
Има голям брой съоръжения – мостове, стълби. Маркировката е частично унищожена.

Екопътека Задънен дол