Южнородопска или "Дяволска" екопътека

пешеходен маршрут
 
Намира се на: 11 км от село Борино.
Действаща от: 1998 г.
 
Смолянска област

Изграждане:

  • 1998 г. - Изграждане на първи етап на екопътеката по първоначалния идеен проект.
  • 2005 г. - Идеен проект за доизграждане на Южнородопската екопътека под новото наименование "Дяволска пътека"; спонсор - Сдружение "Био-Б-еко".

Участие на БАСЕТ: проект и изграждане на първи етап на екопътеката; идеен проект за доизграждането й.

Забележителности: скалният феномен Дяволски мост, скрити водопади на река Хайдушки дол (приток на Буйновска река).

място за пикник
иглолистна растителност
широколистна растителност
водопад

Близки обекти: Ягодинска пещера, Буйновско ждрело.

Продължителност: в горната част - около 30 мин.

Степен на трудност: в горната част, до Дяволския мост - лека.

Сезон: май - октомври.

Екипировка: туристическа.

хотел/настаняване
ресторант
Най-близки: с. Борино, с. Ягодина.

информация
Достъпна само в горната част; съоръженията в началото на пътеката не са действащи и се нуждаят от подмяна. Очаква се финансиране, за да се построи в цялостния й вариант.

Дяволският мост