Негованска екопътека

пешеходен маршрут
 
Намира се на: 19 км от гр. Павликени и 24 км от гр. Велико Търново.
Действаща от: 1992 г.
Част от: Екозона "Средна Янтра".
Великотърновска област

Изграждане:

  • 1992 г. - Създаване на екопътеката по идея на Петър Петров.
  • 2001 г. - Подновяване на съоръженията и продължаване на маршрута в кръгов вариант.
  • 2004-2006 г. - Включване в Екозона "Средна Янтра", заедно с нови туристически обекти: проект "Формиране на екотуристически хинтерланд на територията на общините Велико Търново, Стражица, Златарица и Антоново", по Програма ФАР "Развитие на българския екотуризъм".

Участие на БАСЕТ: създаване на идейния проект, участие в изграждането на екопътеката и изготвяне на рекламни материали.

Забележителности: ждрелото на река Негованка, Еменската пещера, водопадът Момин скок.

паркинг
питейна вода
широколистна растителност
пещери
наблюдение на прилепи
водопад
язовир "Негованка"
риболов

Близки обекти: Хотнишка екопътека, Зарапово, Мусински карстови пропасти.

Продължителност: около 3 часа.

Степен на трудност: средна.

Сезон: май - октомври.

Екипировка: туристически обувки, фенер.

хотел/настаняване
ресторант
Най-близки: комплекси "Имението", "Нигованка" в с. Емен.

информация
Най-посещаваната екопътека; съоръженията са обновени през 2006 г.

Ждрелото на р. Негованка