Хотнишка екопътека

пешеходен маршрут
 
Намира се на: 17 км от град Велико Търново.
Действаща от: 2006 г.
Част от: Екозона "Средна Янтра".
Великотърновска област

Изграждане:

  • 2004-2006 г. - Изграждане на екопътеката: проект "Формиране на екотуристически хинтерланд на територията на общините Велико Търново, Стражица, Златарица и Антоново", по Програма ФАР "Развитие на българския екотуризъм".

Участие на БАСЕТ: създаване на идейния проект, участие в изграждането на екопътеката.

Забележителности: пролом на река Бохот, Хотнишки водопад, езера, острови и водопади.

паркинг
питейна вода
място за пикник
заслон/беседка за пикник
широколистна растителност
защитени видове папрат
водопади
риболов

Близки обекти: Негованска екопътека, Зарапово, Мусински карстови пропасти.

Продължителност: около 1,5 часа.

Степен на трудност: лесен преход.

Сезон: април - октомври.

Екипировка: туристически обувки.

хотел/настаняване
"Старите къщи" в село Михалци, град ВеликоТърново.
ресторант
Село Хотница.

информация
Съоръженията са нови. В края на пътеката трасето не се почиства редовно от храсти и друга растителност и не завършва кръгово, затова трябва да се върнете обратно по същия път.

Хотнишки водопад